Termeni şi condiţii: Reîncărcare online

General

Termenii şi condiţiile generale sunt valabile pentru utilizarea paginii web şi serviciile oferite de către Fonmoney GmbH utilizatorilor săi. Schimbări ale termenilor şi condiţiilor, activarea sau dezactivarea paginii web, cât şi disponibilitatea anumitor funcţii sau servicii pot fi efectuate oricând de către Fonmoney GmbH. Termenii şi condiţiile generale rămân valabile pentru viitoarele servicii ale paginii web, chiar şi în lipsa unei referiri directe.

Prin completarea formularului și/sau utilizarea serviciilor paginii web acceptaţi implicit termenii şi condiţiile enumerate mai jos, declaraţia de confidenţialitate, cât şi toate condiţiile acestei înţelegeri.

Fonmoney GmbH îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui utilizator la un anumit serviciu sau la pagina web şi de a-i şterge oricând conţinutul.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile date, sau sunteţi nemulţumit dintr-un anumit motiv, de apartenenţa la pagina web, sunteţi imediat obligat :

 1. să încetaţi utilizarea paginii web şi

 2. să ne comunicaţi în scris renunţarea dumneavoastră ca şi membru al paginii web. Apăsaţi aici pentru datele noastre de contact

Informaţii despre calitatea de membru

La înregistrarea ca membru al paginii noastre web, sunteţi obligat să ne oferiţi informaţii exacte, complete şi actuale, conform formularului de înregistrare. Confirmaţi faptul că toate datele furnizate de dumneavoastră sunt adevărate, corecte şi complete. Este responsabilitatea dumneavoastră să ne informaţi despre modificarea acestor date, inclusiv despre schimbarea domiciliului. Puteţi modifica datele oricând, accesând secţiunea „Setări Personale” a paginii web. Toate datele personale, pe care ni le divulgaţi ca şi membru, vor fi tratate conform declaraţiei de confidenţialitate.

În cazul în care nu ați împlinit vârsta de 18 ani aveţi nevoie de acordul părinţilor/tutorilor pentru utilizarea paginii web. Dacă sunteţi membru al unei companii sau instituţii, sau acţionaţi ca și membru al unei companii sau instituţii, trebuie să fiţi autorizat pentru a putea accepta termenii şi condiţiile în numele angajatorului dumneavoastră.

Nume de utilizator şi parolă

Îndată ce deveniţi membru al paginii web, veţi primi un nume de utilizator şi o parolă. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru toate acţiunile efectuate sub acest nume de utilizator, inclusiv utilizarea neautorizată a cardului dumneavoastră de credit, sau al altei persoane. În cazul în care aţi luat la cunoştinţă că datele personale de autentificare au fost folosite fără acordul dumneavoastră, sunteţi obligat să ne informaţi imediat. Dacă aţi uitat parola personală, vă recomandăm solicitarea unei parole noi prin utilizarea funcţiei „Am uitat parola” din cadrul paginii de autentificare. De asemenea, acceptaţi să vă autentificaţi doar cu numele dumneavoastră personal de utilizator. Fiecare combinaţie de nume de utilizator şi parolă pot fi folosite doar de către un singur utilizator şi nu sunt transferabile.

Datele dumneavoastră

Declaraţi că sunteţi de acord să primiţi în mod regulat informaţii despre produsele alese de dumneavoastră. La secţiunea „Setări personale” puteţi modifica oricând aceste setări sau să renunţaţi la acest serviciu.

Vă rugăm să luaţi în considerare că transmiterea datelor personale prin intermediul internetului nu este întotdeauna sigură şi poate fi interceptată de către părţi terţe sau pot fi livrate eronat. Vă recomandăm să trimiteţi date personale prin intermediul internetului, doar sub o formă codificată.

Sunteţi de acord, că nu suntem obligaţi, dar ne rezervăm dreptul de a înregistra întreaga comunicare din spaţiul paginii web.

Contul dumneavoastră

În cazul în care domiciliul dumneavoastră nu se află în una din ţările enumerate, iar contul dumneavoastră bancar nu este înregistrat în una din regiunile enumerate, nu aveţi dreptul de a solicita serviciile noastre .

Pagina web poate fi utilizată doar pentru un anumit număr de reîncărcări sau/şi o anumită valoare pentru o perioadă limitată. Odată ce aţi atins aceste limite, veţi fi înştiinţat prin intermediul paginii web. În cazul în care se vor schimba aceste limitări, vom comunica acest lucru pe această pagină web.

Vă rugăm să vă asiguraţi că toate informațiile pe care le introduceţi în pagina web sunt corecte şi complete, şi că numărul pentru care solicitaţi reîncărcarea este corect.

În special înainte de a confirma o indicaţie pe care o faceţi prin intermediul paginii web, trebuie să vă asiguraţi că aceasta este corectă şi va fi efectuată conform dorinţelor dumneavoastră. Avem dreptul de a considera o alegere confirmată de dumneavoastră ca şi finală.

Aveţi obligaţia de a verifica periodic informaţiile legate de încărcare sau generale, care vă sunt puse la dispoziţie pe pagina web, şi de a ne înştiinţa în decursul a 30 de zile de la publicarea lor, în scris, despre eventualele greşeli sau omiteri.

În cazul în care nu au fost sesizate greşeli sau omiteri în cadrul perioadei menţionate, vom corecta informaţia sau greşeala, însă nu putem oferi daune sau compensări.

Servicii

Serviciile noastre sunt disponibile doar pentru conturi înregistrate în regiunile menţionate de noi (lista ţărilor este disponibilă pe pagina web; ne rezervăm dreptul la schimbări). Creditul este doar pentru utilizarea în ţara respectivă (lista ţărilor este disponibilă pe pagina web; ne rezervăm dreptul la schimbări) şi nu pentru roamingul în UE.

Pagina web (incluzând serviciile intermediate de aceasta) cât şi parola trebuie folosite în conformitate cu această înţelegere. Parola va fi pusă la dispoziţie de către noi. Nu aveţi voie să divulgaţi parola unor părţi terţe (inclusiv, însă nu doar pentru agregatori de cont).

Obligaţiile dumneavoastră

Echipamentul necesar pentru accesarea paginii web trebuie procurat de către dumneavoastră. Cerinţele paginii web se pot schimba periodic.

Dumneavoastră ne impuneţi conformarea la prezentul acord. Confirmaţi că prin respectarea acordului, vă asumaţi responsabilitatea de a minimaliza riscul utilizării frauduloase a paginii. De asemenea, sunteți de acord să ne despăgubiți integral pentru orice pierdere sau orice daună care ne poate afecta, ca urmare a nerespectării acordului de către dumneavoastră.

Tranzacţii în cadrul contului

Ne acordaţi dreptul de a debita contul dumneavoastră, în cazul în care acţiunea a fost indicată şi iniţiată prin intermediul paginii, sub protecţia parolei şi/sau a altui proces de autentificare, pe care îl solicităm. Dumneavoastră purtaţi responsabilitatea pentru achitarea debitului.

Odată ce cererea dumneavoastră pentru reîncărcare a fost înregistrată, completă şi în conformitate cu regulamentul nostru, suma corespunzătoare va fi retrasă din contul dumneavoastră şi cererea va fi redirecţionată către operatorul de telefonie mobilă. Compania de telefonie mobilă este responsabilă pentru respectarea serviciilor mobile, printre care se numără şi reîncărcarea creditului.

Ne asumăm responsabilitatea unei reîncărcări nereuşite sau eronate, efectuată prin intermediul paginii noastre, cu condiţia ca dumneavoastră să fi respectat în întregime condiţiile acordului şi să nu fi acţionat în mod fraudulos sau neglijent. Această responsabilitate se limitează la valoarea tranzacţiei neefectuate parţial sau integral.

Este posibil ca serviciile externe şi informaţiile despre produsele şi serviciile puse la vânzare pe pagina noastră, sau servicii pe care le oferim, să fie întocmite de alte părţi terţe. Informaţiile despre unele produse și servicii puse la dispoziţie pe pagina noastră sunt supuse unor restricții specifice cu privire la beneficiar. Detaliile despre aceste restricţii pot fi găsite pe paginile web respective, pe care vă recomandăm să le citiţi cu atenţie înainte de a continua să le utilizați.

Informaţiile despre unele produse şi servicii ale acestor pagini web pot fi supuse unor condiţii și avertismente suplimentare. Aceste condiţii și avertismente sunt importante şi conferă protecţie atât pentru noi, cât şi pentru dumneavoastră. Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a citi în întregime recomandările şi avertismentele juridice ale acestor pagini web.

Produsele, serviciile şi informaţiile părţilor terţe nu sunt oferite direct de către noi. La cumpărarea a astfel de servicii sau produse iniţiaţi o relaţie juridică cu partea terţă respectivă. Noi nu verificăm corectitudinea sau integritatea informaţiilor, ori aptitudinea sau calitatea produselor şi serviciilor oferite de către o parte terţă. Dumneavoastră aveţi obligaţia de a vă informa în prealabil despre serviciile părţilor terţe respective, înainte de a încheia o tranzacţie de produse sau servicii cu acestea.

Avem dreptul de a încasa taxe şi/sau comisioane ale unor părţi terţe la achiziţionarea unor produse şi servicii, pentru reclama unor produse şi servicii pe pagina web sau pentru redirecţionarea vizitatorilor prin intermediul unui link. La utilizarea paginii web veţi fi informat despre taxele pe care ni le achitaţi.

Rezilierea acordului

Avem dreptul de a rezilia contractul, funcţionarea paginii web şi a serviciilor afiliate:

(A) cu condiţia de a vă înştiinţa în scris cu cel puţin o zi în avans;

(B) imediat după ce s-a constatat nerespectarea prezentului acord sau la constatarea unor motive serioase; veţi fi informat în cel mai scurt timp posibil după reziliere;

(C) imediat după constatarea falimentului dumneavoastră sau a unor deficienţe ale contractului;

(D) dacă nu aţi utilizat pagina web timp de 12 luni consecutive, sau

(E) dacă se prezintă un motiv, care să indice că unul din servicii a fost utilizat în mod neglijent, ilegal sau fraudulos de către dumneavoastră sau o altă parte terţă, ca urmare a neglijenţei.

Prezentul acord rămâne valabil pentru o perioadă nelimitată, până la rezilierea acestuia. Aveţi dreptul de a renunţa oricând la contract, informându-ne în scris, cu cel puţin o zi înainte. Creanţele contului dumneavoastră rămân neatinse de rezilierea contractului.

Ne rezervăm dreptul de a prelucra sau anula tranzacţii în perioada rezilierii. Nu ne asumăm responsabilitatea asupra posibilelor pierderi în urma unei tranzacţii, care a fost efectuată după rezilierea contractului sau în urma unei suspensii sau sustragere a serviciilor.

Contribuţia dumneavoastră

Dacă ne trimiteţi feedback, sugestii, idei sau alte materiale în legătură cu sau despre pagina sau serviciile noastre, acceptaţi ca acestea să fie folosite de noi, reproduse, publicate, modificate, adaptate și transmise gratuit şi fără restricţii.

TVA-ul, alte impozite sau taxe trebuie plătite pentru fiecare serviciu sau produs, prin intermediul site-ului sau a serviciilor efectuate la noi, în plus față de contraprestație sau ulterior.

Această pagină web este operată în Austria, în conformitate cu legile statului austriac şi se aplică legea austriacă.

Prin utilizarea serviciilor paginii noastre web, acceptaţi supunerea sub legea austriacă, atât a utilizării, cât şi a tuturor informaţiilor paginii web; totalitatea pretenţiilor şi a disputelor intră în competenţa judiciară a Austriei.

Creditul este achiziţionat de la operatorul de telefonie mobilă în cauză. Transpaygo este o întreprindere independentă, care intermediază tranzacţia de credit mobil.

Linkuri către alte pagini web

Unele pagini ale site-ului nostru conţin link-uri către alte pagini web, care nu sunt întreţinute de noi. Vă reamintim, că aceste pagini web nu mai sunt incluse în acordul prezent, iar noi nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru conţinutul acestora. Utilizarea acestor link-uri se face pe răspundere proprie. Accesul şi utilizarea acestor pagini se face pe proprie răspundere şi nu oferim siguranţa că utilizarea acestui site sau a unui material pentru download nu va duce la pagube, inclusiv insă nu doar, în ceea ce priveşte pierderea de date sau infectarea calculatorului cu un virus. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru orice fel de neglijenţă sau daună, care reiese din lipsa de mijloace de utilizare, pierderea de date sau câştiguri, sau în legatură cu accesul, utilizarea sau serviciul unei astfel de pagini web.

Variaţii ale acordului

Avem dreptul de a modifica prezentele condiţii oricând şi fără înştiinţare în prealabil. Fiecare modificare astfel efectuată intră în vigoare la 14 zile după publicarea acesteia, prin intermediul poştei sau a unui mesaj electronic. Dumneavoastră aveţi dreptul de a rezilia prezentul acord imediat după ce aţi primit înştiinţarea. Toate datoriile contului dumneavoastră nu vor fi afectate de aceste schimbări.

Utilizarea informaţiilor confidenţiale

Ne asigurăm ca toate datele dumneavoastră personale şi confidenţiale pe care le deţinem în legătură cu acest acord, să nu fie accesibile unor părţi terţe, exceptând situaţia în care angajăm un subcontractant, sau este impus de către lege. Dumneavoastră trebuie să asiguraţi, ca toate informaţiile, pe care le primiţi în legatură cu activităţile, serviciile, software, hardware şi/sau sistemele referitoare la acest contract, vor fi tratate cu confidenţialitate şi nu vor fi divulgate unor părţi terţe, exceptând situaţia în care acestea se află deja în domeniul public.

Proprietatea intelectuală

Drepturile de autor pentru totalitatea datelor, informaţiilor, sistemelor, proceselor  sau alte materiale, care sunt utilizate sau au fost dezvoltate de noi pentru a permite funcţionarea serviciilor, ne revin nouă sau producătorului respectiv. Utilizarea acestora vă este permisă doar în cadrul serviciilor acordului prezent.

Politică de confidenţialitate

Ne vom conforma cu întreaga legislație aplicabilă de confidenţialitate în privinţa datelor dumneavoastră relevante. La solicitarea dumneavoastră vă putem pune la dispoziţie legislaţia respectivă spre verificare. Politica de confidenţialitate va fi publicată periodic în cadrul paginii noastre web, se va aplica în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale şi este inclusă în acordul prezent.

Sistarea temporară a serviciilor

În cazul unei defecţiuni, tulburări sau erori care priveşte orice sistem în legătură cu pagina web şi serviciile oferite, sau în cazul unui risc real sau potenţial de securitate, avem dreptul, excluzând orice răspundere, de a sista temporar orice serviciu relevant sau accesul la pagina web, pentru perioada necesară remedierii problemei.

Forţă majoră: Nu ne vom neglija obligaţiile stabilite în acordul prezent, în cazul unei defecţiuni a serviciilor noastre, cauzate de un act dumnezeiesc, incendiu, un act sau o stare guvernamentală, război, rebeliune, răscoala, embargo, o pană a sistemelor de decontare cât şi interfaţa acestora, o pană sau întârziere în reţelele mobile, o pană în furnizarea energiei cât şi a altor consumabile, orice litigiu al forţelor de muncă, plată întarziată sau eronată de către un agent, sau în orice altă situaţie similară cu cele enumerate mai sus, care se află în afara controlului nostru.

Siguranţă, întreţinere şi responsabilitate

Acceptaţi faptul că o comunicare electronică, internetul, liniile telefonice sau mijloacele de telecomunicare bazate pe SMS nu pot fi sigure, iar comunicarea prin intermediul lor poate fi interceptată de către persoane neautorizate sau poate ajunge eronat sau incomplet la destinaţie. Prin urmare, nu putem garanta pentru prezervarea sferei private sau pentru confidenţialitatea comunicării prin intermediul acestor mijloace, în ciuda măsurilor de siguranţă, care au fost luate pentru a proteja respectivele metode de comunicare.

Din motive de securitate, întreţinere, actualizare sau orice alt motiv, este posibil să fie periodic necesar ca:

1. o parte sau totalitatea serviciilor să nu fie disponibile pentru dumneavoastră şi/sau

2. accesul la noile servicii să fie întarziat și/sau

3. parolele să fie resetate, înlocuite sau reemise şi/sau

4. procesul de autentificare pentru accesarea paginii web sau a serviciilor să fie schimbat. În timp ce ne străduim să minimizăm eventualele neplăceri, acceptaţi faptul că aceste evenimente pot avea loc şi că nu ne asumăm responsabilitatea în aceste cazuri. În cazul în care procesul de autentificare pentru pagina web sau serviciile oferite în cadrul acesteia va fi schimbat sau vor suferi modificări, veţi fi informat despre această schimbare prin intermediul site-ului.

Agenţie

Declaraţi că acceptaţi acest acord în folos personal şi nu al altei persoane şi că nu veţi transmite drepturile şi obligaţiile din acest contract.

Diverse

Orice litigiu care reiese din prezentul acord se supune legislaţiei vieneze şi dreptului austriac. Diverse comunicări şi declaraţii în privinţa prezentului contract sunt valabile doar în cazul în care au fost confirmate explicit, în scris sau via e-mail, de către Fonmoney GmbH, sau au fost acceptate de către destinatar, în cazul schimbării unei părţi din contract.

Separabilitate

În situaţia în care unul din termenii acestui contract (sau o parte a unui termen din prezentul acord) este la un moment dat ilegal, invalid sau inaplicabil, legalitatea, validitatea şi aplicabilitatea celorlalți termeni din contract rămâne neschimbată (inclusiv partea rămasă a unui termen, dacă doar o parte a acestuia este ilegală, invalidă sau inaplicabilă)

Răspundere

Fonmoney GmbH nu răspunde pentru daune, exceptând cazul în care acestea au fost cauzate de către Fonmoney GmbH sau un agent al acesteia, în mod intenţionat sau din neglijenţă. Orice răspundere cu privire la vătămarea corporală rămâne neatinsă. Se exclude orice răspundere care priveşte daune străine sau indirecte şi pierderi financiare. Utilizatorul  va scuti Fonmoney GmbH de orice pretenţie sau cerere a unei părţi terţe în legătură cu sau cu motivul utilizării platformei online de Self-Service şi serviciile acesteia, cât şi încălcarea condiţiilor .

Acord

Acordul între noi şi dumneavoastră pentru utilizarea serviciilor prin intermediul paginii web constă din (1) formularul de înregistrare, (2) termenii şi condiţiile prezente şi (3) politica de confidenţialitate. În cazul unui conflict sau ambiguitate între aceste documente, termenii şi condiţiile au prioritate.

Noi, Fonmoney GmbH, inclusiv succesorii și agenţii săi.

În timp ce vă aflaţi pe pagina noastră web, veţi fi informat despre taxele percepute pentru serviciile oferite de noi.

Politica de confidenţialitate

Documentul cu titlul „Privacy Policy” (politica de confidenţialitate) este publicat periodic în spaţiul paginii web.

Înregistrare

Procesul înregistrării trebuie să fie încheiat corect şi în întregime, pentru ca serviciile să fie disponibile, inclusiv, însă nu numai formularele de cerere, formularele on-line de aplicare și alte formulare.

Parola

Parola care vă este pusă la dispoziţie în legătură cu pagina web şi serviciile oferite prin intermediul acesteia.

Termeni şi condiţii

Condiţiile pentru operabilitatea paginii web şi serviciile oferite în cadrul acesteia, care sunt descrise în prezentul document, cât şi alte condiţii pot fi completate sau înlocuite periodic .

Credit

Transferul unei sume dintr-un cont către un operator de telefonie mobilă, pentru furnizarea unor servicii de telecomunicare prin intermediul operatorului unui telefon mobil prepay este efectuat prin utilizarea serviciilor şi a paginii web.

Servicii

Serviciile oferite în spaţiul paginii web includ şi serviciile de reîncărcare a creditului.

Termeni şi condiţii privind cupoanele

 1. 1.     Informaţii

Cupoanele sunt emise de către Fonmoney GmbH (responsabilitate limitată). Pentru întrebări privind aceste cupoane, vă rugăm să vă adresaţi personalului de suport tehnic la adresa [email protected]

 1. 2.      Răscumpărarea cupoanelor

Contravaloarea unui cupon poate fi folosită doar prin achiziţionarea unui produs fonmoney.com. Cuponul trebuie menţionat la achiziţia în magazinul online. Codul unui cupon nu poate fi comunicat ulterior. Contravaloarea unui cupon nu poate fi returnată.

 1. 3.     Valabilitate

Termenul de valabilitate al cupoanelor poate fi diferit. Informaţiile necesare sunt incluse în cupon. În cadrul unei acţiuni promoţionale, fiecare număr de telefon destinatar este limitat la o singură reîncărcare cu reducere. Cupoanele sunt valabile doar în limita stocului disponibil. Fonmoney GmbH îşi rezervă dreptul de a încheia orice acţiune promoţională înainte de termen.

 1. 4.      Transferabilitate

Cupoanele nu sunt personalizate şi pot astfel fi transferate altor persoane.

 1. 5.       Dobândă

Nu se adaugă nici un fel de dobândă la valoarea cuponului

 1. 6.       Pierderi

Codul de reducere nu va fi înlocuit în caz de pierdere sau furt. Fonmoney GmbH nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru cupoanele pierdute sau furate.

General

În caz de litigiu, termenii și condițiile existente în limba engleză sunt cruciale!

Terms and Conditions for Bank Transfer

1. About us
Transpaygo Limited, is a company registered at Companies House of England and Wales Reg. No. 8936601 and whose registered office is at 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom, SW6 4TJ. (“Transpaygo”, “Fonmoney”, “Fonmoney Portal”, “company”, “we”, “us”, “our”).

1.1 Regulatory Information
Transpaygo Limited is regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) and authorised by it to carry on payment services activities as an Authorised Payment Institution (API) under the Payment Services Regulation 2009 (FRN 722528). Transpaygo Limited is a registered Money Service Business (MSB) with HM Revenue and Customer No. 12579512.
Postal address: 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom, SW6 4TJ

Email: [email protected]
Website: www.fonmoney.com

1.2 Service
Transpaygo Limited provides international payment services (“service”) to our individual customers (“client”, “you”, “your”, “user”). The Terms and Conditions (“Terms”) will apply to all contracts between you and us however you gain access to our services.
Terms and conditions are between the user, being the person clicking on the “I agree” button, and Transpaygo Limited (“Fonmoney Portal”, “Fonmoney”, “Transpaygo”, “our” “us” or “we”). By using the Website and registering on our Website, you expressly agree to be bound by the terms and conditions applicable to the services provided by Fonmoney through its portal and to the terms and conditions of the “Fonmoney Portal Privacy and Cookies Statement”.
The “Terms and Conditions” are provided to the user and concluded with the user in English language. Any non-English version of our “Terms and Conditions” is provided solely for the purpose of guidance. In case of conflict between different language versions should arise, the English version of the terms and conditions will prevail.

2. Definitions

 • "Agreement" refers to the present ‘Terms and Condition’ agreement including all subsequent amendments.
 • Application” refers to any downloadable software for mobile phones where Fonmoney services will be offered in exact conditions as on the Fonmoney website.
 • Authorised Payment Institution” refers to a business that is authorised and regulated to process payments initiated by card, credit transfers or direct debits, should we choose to do so.
 • Bank Transfer” refers to the transfer of any amount of funds to a nominated account which has been opened with an internationally known bank with either an account number, IBAN, IBC or SWIFT Code. Whereas, bank transfer does not mean that it will be sent through the SWIFT Network or networks belonging to licenced banks. 
 • Client profile” refers to personal or other information provided by you, the customer, when registering for an account with us, including but not limited to your contact details and any information that may be updated by logging into your Fonmoney account. 
 • "Destination Country" refers to the country in which the recipient account is located and where the recipient receives money through the service.
 • Exchange rate”: refers to the rate at which Transpaygo will either offer the User or carry out for the User the conversion from one initial currency to the requested preferred currency. The exchange rate will not be the market rate as provided with Internet Financial Information Sites or the exchange rate of the any Central Bank.
 • "Force Majeure" refers to events or causes including, but not limited to, the following: an “act of God”, peril of the sea, unavoidable accident of navigation, war (whether declared or not), sabotage, riot, insurrection, civil commotion, national emergency (whether in fact or law), martial law, fire, flood, cyclone, earthquake, landslide, explosion, power or water shortage, failure of a transmission or communication network, epidemic, quarantine, strike or other labour difficulty or expropriation, restriction, prohibition, law, regulation, decree or other legally enforceable order of a government agency, breakage or accident, change of law or regulation or any damage of Fonmoney Portal´s machinery or systems, unless occurring as a result of an act, omission, default or negligence of you or Fonmoney Portal.
 • IBAN” refers to “International Bank Account Number” and is the European Union wide identification code for a bank account.
 • "Local Taxes" means any taxes or charges payable in the Destination Country.
 • Order” refers to your request for us to perform a service on your behalf. 
 • "Payment Instrument" means a valid instrument of payment such as a bank account transfer, debit or credit card, direct debit order or any other method the Fonmoney Portal accepts as valid to let you pay for the payment transaction you want to execute.
 • Payment limits” refers to the maximum amount of currency accepted for an exchange; limit varies dynamically depending on market conditions. There is no lower limit.
 • "Payment Order" refers to an instruction validly made by you to us requesting the execution of a payment transaction.
 • Payment Service Regulation” means the Payment Service Regulations 2009 (2009, No. 209)
 • PSD Agent” refers to a Payment Service Directive agent. This implies that the service is provided by an agent of a payment service provider.
 • "Recipient" refers to the beneficiary of the money of the money transfer specified by the customer and executed by the company. 
 • Registration”: means the act of signing up to the Service by giving Transpaygo all of the requested personal and transactional details to be allowed to use the Service.
 • "Sender" means someone who uses the Service to send money.
 • Service” means all payment services, money transfer and Top-Up services and related products available through the Website.
 • "Service Fee" means the fee plus any additional charges applicable to each Transaction.
 • "Service Provider" means a local bank, money exchange house, mobile operator or other third party service providers with whom Fonmoney Portal works in providing the Service.
 • SWIFT” means Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication and developed a standardised code system to identify all banks globally and electronic protocol to manage the inter-banking between banks.
 • SWIFT Code” means the internal identification code of each bank that is supported by SWIFT and its necessary to make international transaction via banks. This code can usually be seen in the internet banking as SWIFT Code and in Europe also called BIC. In the UK, this has to be requested as the commonly used SORT-Code is not the international SWIFT Code.
 • SWIFT Network” refers to the corresponding electronic inter-banking network that the banks have built on the Standard Inter-banking Protocol that the SWIFT has developed.
 • Top-Up” refers to a transfer of an amount of prepaid airtime to a mobile operator to pay for the provision of telecommunication services by that mobile operator.
 • Transaction” means (i) each money transfer, Top-up or other Service that you initiate using the Website; and (ii) each other use that you make of the Service;
 • Transpaygo, Fonmoney, we, us, our “ refers to Transpaygo Limited, a company registgered in England and Wales under Reg. No. 8936601 and whose registered office is at 17 Heathman’s Road, London, United Kingdom SW6 T4J
 • "User," "you" or "your" means you and any other person or entity entering into this Agreement with us or using the Service.
 • Website” means any of the Fonmoney branded portals of Transpaygo independent of the domain ending.

3. Promotions and links to other websites

From time to time, Fonmoney Portal will run promotions on the Website. These promotions will be subject to additional terms and conditions and such terms and conditions (including the closing date for any promotion) will be displayed clearly on the Website.
Access to and use of the website is at your own risk and Fonmoney Portal does not represent or warrant that the use of the Website or any materials downloaded from it will not cause damage to property, including but not limited to loss of data or computer virus infection.
Some pages on the Website may contain hypertext links to websites not created or maintained by Fonmoney Portal. You are hereby adequately notified and forewarned that when entering other websites via such hypertext links, the terms and conditions, benefits, and privacy protections afforded by the Website will not be applicable and you must make yourself aware of and become compliant with the requirements of those individual independently maintained websites or web-pages. Fonmoney is not liable in any way for the content, availability or use of such linked websites and you agree that you may access such links entirely at your own risk.

3.1. Customer Service, Complaints and Communication

At Fonmoney we are committed to provide our customers the highest level of service, both through our product and our customer support team, and greatly value your feedback. If you have something you want to let us know or are experiencing a problem please contact us at [email protected] and we will do our best to sort out the situation as fast and as efficiently as we can.Fonmoney's complaint procedures have been created in compliance and taking into consideration the recommendations of both the Financial Conduct Authority (FCA) and the Financial Obudsman Service (FOS) and although as a customer you have the right to complain orally, when using our Website, you accept that communication with us will be mainly electronic and exerted through our customer support account [email protected] 

If you are experiencing a problem please first contact Fonmoney at [email protected] and outline fully the nature of your dissatisfaction or complaint and we will make sure your email gets to the right Department and individual. Please be reassured that all of our customer support team receive training on how to recognise and manage a complaint and are aware of Fonmoney’s procedures.  
 We will always do our best to address your concerns as quickly and efficiently as possible, so we kindly ask you to please wait for our detailed response.

If you are still unhappy with our service, you are free to contact the European Consumer Centre or the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, for more information please refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Note: We will always contact you by e-mail, so please make sure that your registration email is always one you check regularly and which you have access to.
 
For contractual purposes, you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal requirement that such communications be in writing. This condition does not affect your statutory rights.
 

3.2. Partners/ Third parties

A person who is not party to these terms and conditions or a Contract shall not have any rights under or in connection with them under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
Some of the products and services which may be offered for sale, through the Website or through other services that Fonmoney Portal may offer you may be submitted, created, provided or developed by third parties. It will be clearly stated that these stated that from whom the service will be ant that the Term & Conditions of the Third Party will apply.

Fonmoney Portal will not be able to check permanently the accuracy or completeness of the information or the suitability or quality of the products and services of these third parties. You must make your own inquiries with the relevant third party supplier directly before relying on the Third Party information or entering into a transaction in relation to the third party products and services referred to on the Website.
I there is not clear indication that this offer is provided by a Thrid Party and the Third Party Terms & Conditions apply then the Transpaygo Terms and Conditions prevail over the the Third Parties.

4.     Obligations and Responsibilities


4.1. Our obligations and responsibilities

Subject to these Terms and Conditions, we agree to provide the Service to you, using reasonable care. The Service may not be available in whole or in part in certain regions, countries, or jurisdictions.
We will attempt to process Transactions promptly, but any Transaction may be delayed for a number of reasons including but not limited to; our efforts to verify your identity; to validate your Transaction instructions; to contact you; or otherwise to comply with applicable law; or due to variations in business hours and currency availability.

We will not perform any Services for You (and any Contract between us shall be deemed void) if:


a. we are unable to obtain satisfactory evidence of your identity;
b. we are unable to verify your personal data you have given to us with reasonable efforts
c. we have reason to believe that your communication with us (by any means) is incorrect, incomplete, unauthorised or forged;
d. you provide us with false, incorrect or incomplete information or
e. your send order is not given to us sufficiently in advance to allow us to process the Transaction in accordance with your request (example: you request a same day transfer to a country but your order is received by us after 5pm GMT);
f. you are unable to comply with any regulatory or governmental authority requirements (by sending or receiving country;
g. by doing so we may break any law, regulation, code or other duty that applies to us;
h. by doing so we may expose us to action from any government or regulator.

In all these cases but not limited to those we are not obliged to process any particular Transaction. When you submit a Transaction, you are requesting that we process the Transaction on your behalf. We may, in our sole discretion, choose whether or not to accept the offer to process that Transaction. However, if we decide not to process the Transaction, we will notify you promptly of that decision and repay the money paid to us. We will explain the reason for not processing the transaction.

In addition, we may, in our sole discretion, refuse Transactions from certain Senders or to certain Recipients, including entities and individuals on restricted or prohibited lists issued from time to time by government, supra-governmental bodies or any NGO or by other suspected criminal lists.  
In addition, not all Payment Instruments are available to all customers at all times and we may, in our sole discretion, refuse Transactions funded from certain Payment Instruments.

In case Transpaygo should decide to use a third party Service Provider for cash collection or any other means of fund retrieval the Service Provider Terms and conditions are applicable. We will attempt to provide Senders and Recipients with up to date information regarding the location and opening hours of our Service Providers by means of information on our website. However, you agree that Fonmoney Portal shall not be held responsible for any inaccuracies that may appear in that information or any damage which may result from incorrect or incomplete information.

We may, without notice (except as required by law) and without liability to you, immediately terminate or suspend your access to our Services at any time, including without limitation, if:

- you attempt to transfer or charge funds from an account that does not belong to you or
- from an account which does not have sufficient available funds or has expired, or
- if you are paying by credit card, there is an insufficient available line of credit;
- we receive conflicting claims regarding ownership of, or the right to withdraw funds from a debit or credit card account;
- you attempt to tamper, hack, modify or otherwise corrupt the security or functionality of our Website;
- you attempt to transfer funds of illegal income which is consider laundering money
- you have breached a term or condition of these terms and conditions, or any representation or warranty that you make under these terms and conditions are false;
- you are insolvent or are declared bankrupt;
- we determine that your profile is inactive.
- In case of reactivation you need to contact customer support at [email protected]


4.2. Your obligations and responsibilities
To use the Services, you must first register an Account on the Website. You can do this by filling out the appropriate information on the registration screen on the Website. The personal information need from you will be depending on the amount you want to send, the country you are from and the country you are sending the money to. We will try to process your account opening procedure as fast as possible, and if we have all the right information it will be almost immediate.
In case the information received is perceived by us

a. Incomplete in the detail what we need
b. without satisfactory evidence of your identity;
c. Unable to verify with third party suppliers
d. Inconsistent
e. Or of a country we have to take extra care to identify senders and receiver

We will need to ask for a deeper due diligence and more investigation and/or we will not be able to open the account immediately and/or we keep the right to process these information as long as we see fit to decide on the opening of the account.

You may register as a member of the Website only once. Upon registration, you will be given an Account. You agree that the information you supply upon registration will be truthful, accurate and complete. It is your responsibility to inform us of any changes to that information. All personal information, including financial information (“Data”) you provide to us as a member will be treated in accordance with the Privacy and Cookies Statement.
If you are under 18 years of age, you must obtain a parent/guardian's consent prior to using the Website.

In order to enter a relation with Transpaygo you must not be suffering for any disability, impairment or condition which may affect your capacity to enter into a business relationship with the company or provide proof that you have the capacity of “Authorisded Person” to enter in a business relationship in the customer’s behalf.

When registering on the Website you will supply your email address and choose a password. For the purposes of this Agreement username means the email address you use while registering as a member on the Website. You are entirely responsible for all activities which occur under your email address and/or password. You must not disclose your password, whether directly or indirectly to any third party. It is your responsibility to safeguard your password. You must notify us immediately using the contact details if you become aware of any unauthorised use of your email address and/or password. Each email address and password must be used by a single user and are not transferable.

Please note that your username and password may be used both on www.fonmoney.com and/or associated mobile applications. This Agreement will apply to the use of Services on any Website.

For each Transaction that you submit, you will pay us the Service Fee in addition to the Transaction Amount. Payment becomes due at the time that you submit your Transaction. If you submit a Transaction that results in Fonmoney Portal becoming liable for charges including but not limited to chargeback or other fees, you agree to reimburse us for all such fees.

When you are sending money under these Terms and Conditions, it is your responsibility to make sure all the Transaction details are accurate before submission. Once a Transaction has been submitted for processing it is not possible to change any of its details. You will be given the opportunity to confirm Transactions before submission and you must check the details carefully. In case of wrong transaction details, you can cancel a transaction by sending an email to [email protected]

Fonmoney Portal will have no responsibility for any fees or charges you may incur by the use of a particular Payment Instrument to fund a Transaction. These may include but are not limited to unauthorised overdraft fees imposed by banks if there are insufficient funds in your bank account or "cash advance" fees and additional interest which may be imposed by credit card providers if they treat use of the Service as a cash transaction rather than a purchase transaction;

You will only use the Service to send money to people that you know personally and not to pay for goods or services. If, in breach of this clause, you choose to pay third parties for goods and services using the Service, you acknowledge that Fonmoney Portal has no control over, and is not responsible for, the quality, safety, legality, or delivery of such goods or services and that any such use of the Service is entirely at your own risk. If Fonmoney Portal reasonably believes you are using the Service to purchase goods or services, we reserve the right to cancel your Transaction(s);

Both you and the Recipients will only act on your own behalf. You may not submit or receive a Transaction on behalf of a third person. If you intend to submit or receive a Transaction on behalf of a company, business or any entity other than a human individual, you must first inform Fonmoney Portal of your desire to do so and provide us with any additional information about the entity we may request in order that we may decide whether to permit the Transaction;

In using the Service you will comply with these Terms and Conditions as well as any applicable laws, rules or regulations. It is a breach of these Terms and Conditions to use the Service to send money (i) to a Recipient, knowingly to the Sender, who has violated the Terms and Conditions, or (ii) in connection with illegal activity including without limitation money-laundering, fraud and the funding of terrorist organisations. If you use the Service in connection with illegal activity, Fonmoney Portal may report you to the appropriate legal authorities;

When using our website or the Service or when interacting with Fonmoney Portal, with another User or third party, you will not:

- breach this Terms and Conditions, or any other agreement between you and Fonmoney Portal;
- open more than one account, without our prior written permission;
- provide false, inaccurate, or misleading information;
- allow anyone else access to your registration details, and will keep those details secure;
- refuse to provide confirmation of any information you provide to us, including proof of identity, or refuse to co-operate in any investigation;
- use an anonymising proxy (a tool that attempts to make activity untraceable); or copy or monitor our website using any robot, spider, or other automatic device or manual process, without our prior written permission.
- Breach of any law or regulation;
 -Infringe any of Transpaygo’s intellectual property rights;
 -Act in a manner that is unlawfully harassing or threatening;
- Send or receive potentially fraudulent funds;
- Disclose another User’s information to a third party or use such information for marketing purpose;
- Facilitating any virus, Trojan horses, worms or other computer programming routines that may damage, interfere with or expropriate any system, data or User’s information;
- Revealing the User’s password to someone else or use someone else’s password.

Fonmoney Portal may, as necessary in providing the Service, store all information required of a Recipient to prove his or her identity or associated with their specific Transaction. Such proofs may include a suitable form of valid, unexpired identification from a list of acceptable papers provided by the Service Provider, and/or a Transaction tracking number, a personal identification number (PIN), a "password", a "secret word", or other similar identifiers.

You agree not to use the Services for any unlawful activity and Fonmoney Portal reserves the right to investigate any suspicious activity or in response to any complaints or reported violations. When investigating any such activity, Fonmoney Portal reserves the right to report suspected unlawful activity to any appropriate person or body and to provide them with any relevant information, including personal data.

4.3. Cancellation and refunding

We will refund to you any value left over which we receive as a result of any breach of our agreement with you (this means that, for example, where a money transfer has failed in such circumstances we will refund to you the Transaction Amount and the Service Fee).

If a money transfer is delayed or fails, you may have a right to receive a refund or compensation under laws relating to the provision of international money transfer services. We will provide you with the details of your rights to a refund or compensation if you contact us using the contact at www.fonmoney.com/contacts/.
Any claim for compensation made by you can only be made to the person registered by us. In case of credit card payment Transpaygo will need a proof of ownership of the to be refunded bank account.
We do not, in any event, accept responsibility for:
any failure to perform your instructions as a result of circumstances which could reasonably be considered to be outside our control;
malfunctions in communications facilities which cannot reasonably be considered to be under our control and that may affect the accuracy or timeliness of messages you send to us;
any losses or delays in transmission of messages arising out of the use of any internet service provider or caused by any browser or other software which is not under our control;
errors on the website or with the Service caused by incomplete or incorrect information provided to us by you or a third party

Nothing in this clause shall (a) exclude or limit liability on our part for death or personal injury resulting from our negligence; or (b) exclude liability for our fraud.

Where you are sending a money transfer to a Recipient who is not registered with us, you agree to accept the provisions of this clause not only for yourself, but also on behalf of the Recipient.

Your relationship is with Transpaygo Limited only. You agree that no affiliate or agent of Transpaygo Limited owes you any duty of care when performing a task which would otherwise have to be performed by Transpaygo Limited under its agreement with you.

You agree to cover and hold harmless Transpaygo Limited, our subsidiaries, affiliates, officers, directors, employees, agents, independent contractors, advertisers, partners, and co-branders from all loss, damage, claims, actions or demands, including reasonable legal fees, arising out of your use or misuse of this website or Service, all activities that occur under your password or account e- mail login, your violation of this Terms and Conditions or any other violation of the rights of another person or party.

5.     Exchange rates and fees


5.1. Exchange rates
Fonmoney Portal will try to offer the best exchange rate it will receive from its third party suppliers. On top of this we will be charging 0,25% to 1% of the transferred funds depending on the risk Transpaygo will occur through volatility of the foreign exchange market.  In times of very turbulent markets Transpaygo will keep the right to increase the spread on the exchange rate to off-set these additional business risks which Transpaygo might experience.
Transpaygo will guarantee to transfer the funds at these conditions within business hours, unless the transaction has failed or has been refused. If your transaction took place outside of business hours, the exchange rate may change by the time the transaction is finalised. You will be informed of any changes by e-mail. We reserve the right to adjust the currency spread while the markets are closed (weekends, bank holidays), in order to avoid losses created by currency variations, and to ensure the resulting payment to our clients.

5.2. Fees
Fonmoney will charge a fee for the Service. This fee charge for each single transaction will change from time to time and will be adopted to market condition, fees Transpaygo has to pay to its third party suppliers or to the SWIFT Network. Transpaygo will not change the fee after it agreed to enter into the agreement to take this transaction.
In case of the abandoning of the Service to the customer because the customer has breached its obligations or responsibilities Transpaygo keeps the right not to refund the charged fee in parts or as a whole if the Service has been used unlawfully.

5.3. Additional fee
Administration charges may only incur when our settlement banks or the receiving bank refuse your transaction due to incorrect payment details, their regulatory requirements or any other valid reason. Any administrative charges from the settlement banks or the receiving banks will be deducted from your payment amount.

6.     Data and Security


6.1. Data Collection

Customer Identification Program
UK law and the European Union Directive requires all financial institutions to assist in the fight against money laundering activities and the funding of terrorism by obtaining, verifying, and recording identifying information about all customers. We may therefore require you to supply us with personal identifying information and we may also legally consult other sources to obtain information about you.

Verification and Checks
We will verify your residential address and personal details in order to confirm your identity. We may also pass your personal information to a credit reference agency, which may keep a record of that information. You can be rest assured that this is done only to confirm your identity, that a credit check is not performed and that your credit rating will be unaffected. All information provided by you will be treated securely and strictly in accordance with the Data Protection Act 1998.

By accepting these Terms and Conditions you authorise us to make any inquiries we consider necessary to validate the information that you provide to us. We may do this directly, for example by asking you for additional information, requiring you to take steps to confirm ownership of your Payment Instruments or email address; or by verifying your information against third party databases; or through other sources.

6.2.  Privacy

We respect the privacy of the affairs of all our customers and always aim to treat customer information as confidential and to use customer information in confidence.
We will not treat customer information as confidential where it is already public knowledge or where it becomes public knowledge through no fault of our own.

We may disclose customer information if we are required to do so by law, by a court, by court order, to meet any statutory, legal or regulatory requirement on us, or by the police or any other law enforcement agency in connection with the prevention or detection of crime or to help combat fraud or money laundering. We may also report suspicious activity to appropriate law enforcement organisations or other government agencies.
We do not disclose your account details, postal or email addresses to anyone except when legally required to do so. Sensitive information between your browser and any of the Fonmoney websites is transferred in encrypted form using Secure Socket Layer (SSL). When transmitting sensitive information, you should always make sure that your browser can validate the Fonmoney certificate.

You consent to our processing your personal information for the purposes of providing the Service, including for verification purposes as set out in this clause. You also consent to the use of such data for communicating with you, and for statutory, accounting and archival purposes. You acknowledge that you have read and consented to Fonmoney Portal's Data Privacy Policy.

7.     English Law and agreement

Contracts for the purchase of using our Service and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by English Law. Any dispute or claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.
Please do contact us in the manner set out in these terms and conditions should you have any queries or concerns.

Please First contact Transpaygo at [email protected] If you are unhappy then please contact the European Consumer Center. In case you are unsatisfied with the result after this you can contact the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR or for more information refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Severability: If, at any time, any provision of this Agreement (or any part of a provision of this Agreement) is or becomes illegal, invalid or unenforceable, that shall not affect or impair the legality, validity or enforceability of the remainder of this Agreement (including the remainder of a provision where only part thereof is or has become illegal, invalid or unenforceable).

Waiver: Any waiver of a breach or default of any of the provisions of this Agreement shall not be construed as a waiver of any succeeding breach of the same or other provisions, nor shall any delay or omission on Fonmoney Portal’s part to exercise or avail of any right, power or privilege shall operate as a waiver of any breach or default by you.

7.1. Events outside of our control
We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by events outside our reasonable control (Force Majeure Event).
Our performance under any Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event.

7.2. Entire Agreement
This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior understandings or agreements relating to the subject matter of this agreement. 

8. Ombudsman

At Fonmoney we are committed to provide our customers the highest level of service, both through our product and our customer support team, and greatly value your feedback. If you have something you want to let us know or are experiencing a problem please contact us at [email protected] and we will do our best to sort out the situation as fast and as efficiently as we can. 

Fonmoney's complaint procedures have been created in compliance and taking into consideration the recommendations of both the Financial Conduct Authority (FCA) and the Financial Obudsman Service (FOS) and although as a customer you have the right to complain orally, when using our Website, you accept that communication with us will be mainly electronic and exerted through our customer support account [email protected].  

If you are experiencing a problem please first contact Fonmoney at [email protected] and outline fully the nature of your dissatisfaction or complaint and we will make sure your email gets to the right Department and individual. Please be reassured that all of our customer support team receive training on how to recognise and manage a complaint and are aware of Fonmoney’s procedures.

We will always do our best to address your concerns as quickly and efficiently as possible, so we kindly ask you to please wait for our detailed response.

If you are still unhappy with our service, you are free to contact the European Consumer Centre or the UK Financial Ombudsman Service at South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, for more information please refer to http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Note: We will always contact you by e-mail, so please make sure that your registration email is always one you check regularly and which you have access to.

9. Promotioncodes
9.1 Redeeming the Code - Multiple Use, Combinations, Validity

Single Use: Each promo-code can only be redeemed once.

One promo-code per order: Only one promo-code can be redeemed per order.

Only one promo-code per customer: Each client is only able to redeem on promo-code per promotion.

Combination of vouchers: Vouchers for different promotions may not be combined.

Validity: Promotional vouchers are valid until 1st June 2016.

No cash pay-out, no retroactive redemption and no transferral: It is not possible to get a cash pay-out or retroactive redemption of already completed orders. Promotional vouchers cannot be transferred to other persons. The resale of promotional vouchers is not permitted.

Limitations: Promotional vouchers may not be applied to mobile phone top-ups.